Verdivurdering

Med grunnlag i endringer i etterspørselen tilbys, som en forsøksordning, verdivurderinger. En verdivurdering angir markedsverdien på eiendommen basert på en enkel befaring. Som grunnlag for beregningen legges arealer og data fra offentlige registre til grunn. Rapporten omfatter en oversikt over arealer og har begrenset konstruksjonsmessig beskrivelse. Det skal vektlegges bygningen beliggenhet og generelle byggtekniske kvalitet i vurderingen.  

I Harstad og Skånland tilbys denne tjenesten til kr 2500,- inkl mva.


Screenshot 2014-05-18 14.13.12
© BHT 2014