SKJØNN

Ved større skader er det vanlig å bruke skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskap og forsikringstaker velger hver sin skjønnsmann som skal bli enig  om erstatningen med bindene virkning. 

Skjønn er en minirettsak hvor forsikringsselskapet og forsikringstaker oppnevner hver sin skjønnsmann som skal bli enig om forsikringsoppgjøret. Som oftest skjer dette etter omfattende skader, gjerne brannskader. I ett skjønn rekonstrueres arealer og bygningskonstruksjoner som legges til grunn for en detaljert beregning av skadeverdier. Dette arbeidet utføres i felleskap mellom skjønnsmennene. I ett vanlig bygningsskjønn er det vanlig å skjønne over gjenoppføringsprisen, omsetningsverdi på bygningen, husleietap, normal reparasjonstid, rivekostnad og påbud. 


© BHT 2014